Zmiana układu taryf taksometru

Zmiana stawek przewozowych

Zmiana stawek przewozowych, zwana często “zmianą taryf”, “zmianą opłat” lub po prostu “przestawieniem” to czynność zmiany ustawień taksometru dotyczących opłat według których taksometr elektroniczny nalicza należność za kurs.

Jest to teoretycznie nieskomplikowana czynność serwisowa, ale jej poprawność wykonania ma znaczenie zarówno dla pasażera jak i dla kierowcy, czyli taksówkarza (przedsiębiorcy).
Do wykonania zmiany stawek, muszą być spełnione określone warunki.

Taksometr musi być sprawny, posiadać ważne świadectwo legalizacji a co za tym idzie muszą być spełnione wynikające z ważności świadectwa warunki: musi być zamontowany w samochodzie którego dotyczy świadectwo, posiadać nieuszkodzone cechy legalizacyjne (plomby) a opony na osi napędzanej muszą być w rozmiarze zgodnym z wpisanymi do świadectwa legalizacji.

Przy spełnieniu tych warunków, taksometr a właściwie plomby zabezpieczające dostęp do programowania mogą w obecności urzędnika Urzędu Miar zdjęte, a serwis może dokonać zmian w oprogramowaniu. Takie podejście gwarantuje rzetelność usługi i zapewnia całkowitą zgodność z przepisami.

Zmiana stawek przewozowych zostaje udokumentowana przez Urzędnika w postaci nowego, dodatkowego załącznika do świadectwa legalizacji oraz wycofania starego załącznika z obiegu poprzez przekreślenie oraz dopisek Anulowano.

Zmiana układu taryf nie jest czynnością która przedłuża ważność legalizacji ponownej taksometru.

Uważaj!

Biorąc pod uwagę informacje zawarte powyżej, uważaj na nieautoryzowane punkty, które podejmą się zmiany układu taryf bez spełnienia wymagań dotyczących tej czynności.

Jednym z punktów w Warszawie, które podają nierzetelne informacje i mają w ofercie zmianę stawek przewozowych, ale nie mają punktu legalizacji, jest firma z Rembertowa. Również klienci montujący taksometr w tej firmie muszą udać się w podróż (ponad 30 km) do OUM lub do punktu legalizacyjnego na zalegalizowanie taksometru.

Scroll to Top
Call Now Button